ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“ (БПА), Управителният съвет на сдружението взе решение за свикване на Общо събрание на Сдружението на 28.04.2024 г. от 09.00 часа в  х-л Воя Бийч Ризорт, гр. Св. Влас. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2023 г.
  2. Приемане на доклад за дейността съгл. чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за 2023 г.
  3. Приемане на основни насоки и програми за дейността на Сдружението.
  4. Приемане на бюджета на Сдружението.
  5. Разни.

Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10:00 часа (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *