Периферна лимфаденопатия в детска възраст

Т. Христова

Клиника по детска клинична хематология и онкология, 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

 

Лимфните възли са разположени по хода на лимфните съдове и играят роля на филтри, които освобождават лимфата от антигени, алергени, неопластични клетки и механични частици. Големината им варира според възрастта, като максималният размер се достига във възрастта 10-12 години, след което те претърпяват обратно развитие. Имат мека и еластична консистенция, неболезнени и несрастнали са, с максимален размер до 20 мм, в зависимост от локализацията и възрастта.

Уголемени лимфни възли като симптом се установяват при около 90% от детската популация, особено във възрастовата група 4-8 години.

Синдромът периферна лимфаденопатия се характеризира с патологични промени в лимфните възли, изразяващи се във:

 1. Уголемяване на един или няколко регионални лимфни възли;
 2. Срастване на лимфните възли по съседство и/или с надлежащата кожа;
 3. Болезненост – спонтанна или при палпация;
 4. Промени в консистенцията – плътни, твърди;
 5. Промени в надлежащата кожа – зачервяване, затопляне, фистулизация.

 

Диагноза

Диагнозата периферна лимфаденопатия се поставя без затруднение. Към подробно снетите анамнеза и физикален статус, задължително трябва да се обърне внимание на следните особености:

 • Вид на лимфаденопатията – локализирана, генерализирана;
 • Протичане – остро, подостро, рецидивиращо или хронично;
 • Наличие или не на инфекциозен синдром;
 • Съчетание с други симптоми – хепатоспленомегалия, екзантем, безапетитие, редукция на тегло;
 • Придружаващи заболявания;
 • Прием на медикаменти;
 • Пътувания (в контекста на епидемиологична анамнеза);
 • Консумирана храна (при подозирана паразитоза);
 • Анамнестични данни за травма.

В детска възраст инфекциозните заболявания са най-честата причина за периферна лимфаденопатия. Увеличени лимфни възли се регистрират в цервикален, ингвинален и аксиларен регион. В около 15% от биопсираните цервикални лимфни възли, обаче, се открива малигнен процес.

Задължително е задълбоченото изследване на засегнатия регион, с подробен физикален статус на прилежащите структури, табл.1.

Табл. 1.

ГЛАВА И ШИЯ

Инфекции на скалпа (себореен дерматит, tinea capitis)

Конюнктивална инекция

Орофаринкс – тонзилит, фарингит, дентални проблеми

Отоскопия – отит

КОРЕМ

Хепатоспленомегалия

Абдоминална маси

КОЖА

Обриви

Хеморагичен екзантем

ЛИМФНИ ВЪЗЛИ
Характеристики на доброкачествена лимфаденомегалия

 

Локализирана

<1-2 см (в зависимост от локализацията)

Цервикален, аксиларен и ингвинален региони

Еритем

Болезненост

Флуктуация

Висок риск от злокачествено заболяване

 

Генерализирана лимфаденопатия

(Окципитална, аурикуларна, супраклавикуларна, ретроцервикална)

Твърда и плътна консистенция

>2 см

Системни симптоми

 

Диференциална диагноза на синдрома

При неправилно интерпретиране на данните от физикалния статус, като периферна лимфаденопатия е възможно да бъдат припознати следните патологични състояния:

 • Хематом на мускул в съседство;
 • Паротит;
 • Кистични формации;
 • Уголемяване на щитовидната жлеза;
 • Хемангиоми, атероми;
 • Хернии и варикоцеле;
 • Други – възловидни образувания, вследствие на ревматологични заболявания.

 

Заболявания, при които е налице синдрома

Заболяванията, при които периферната лимфаденомегалия е основен или съпътстващ синдром, се класифицират в следните групи:

 • Инфекции;
 • Злокачествени заболявания;
 • Имунни, автоимунни, имунодефицитни заболявания;
 • Кумулативни заболявания;
 • Други – медикаментозно-индуцирани (фенитоин, алопуринол, карбамазепини).

 

Характерни особености на заболяванията с периферна лимфаденопатия

ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЛИМФАДЕНОПАТИЯ
Инфекциозни заболявания:

·        Вирусни – варицела, рубеола, хепатит, аденовирус, CMV, EBV, HIV;

·        Бактерилани – сифилис, бруцелоза, туберкулоза, септицемия, тиф;

·        Микози – хистоплазмоза, кокцидиомикоза;

·        Протозои – токсоплазмоза.

Неинфекциозни възпалителни заболявания:

·        Ревматологични – РА, саркоидоза, СЛЕ;

·        Кумулативни заболявания – болест на Niemann-Pick, болест на Gaucher;

·        Серумна болест;

·        Болест на Rosai-Dorfman.

Злокачествени заболявания: левкемии, лимфоми, невробластом. 

Медикаментозно-индуцирани: фенитоин, алопуринол.

Хипертиреоидизъм

 

ЛОКАЛИЗИРАНА ЛИМФАДЕНОПАТИЯ
Цервикална (най-честата в детска възраст, обикновено с инфекциозна генеза)

Инфекции 

·        Вирусни инфекции на ГДП;

·        Инфекциозна мононуклеоза (EBV, CMV);

·        Стрептококов фарингит;

·        Остър бактериален лимфаденит (стафилококов);

·        Болест на Kawasaki (унилатерална лимфаденопатия с р-р >1.5 см);

·        Рубеола;

·        Токсоплазмоза;

·        Фелиноза;

·        Туберкулоза.

Злокачествени заболявания (в ¼ от случаите се наблюдава лимфаденопатия в областта на главата и шията)

· <6 год. възраст невробластом, левкемия, НХЛ, рабдомиосарком.

· >6 год. възраст ХЛ, НХЛ.

Субмаксиларна и субментална

·        Инфекции в устна кухина и зъби;

·        Остър лимфаденит.

Окципитална

·        Pediculosis capitis;

·        Tinea capitis;

·        Roseola;

·        Рубеола.

Преаурикуларни (рядко в детска възраст)

·        Локална кожна инфекция;

·        Хронична инфекция на очите.

Супраклавикуларна (асоциира се със сериозно подлежащо заболяване)

·        Лимфом;

·        Туберкулоза;

·        Хистоплазмоза;

·        Кокцидоидомикоза.

Аксиларна

·        Локална инфекция;

·        Фелиноза;

·        Бруцелоза;

·        Постваксинална реакция;

·        НХЛ;

·        ЮХА.

Ингвинална

·        Локална инфекция;

·        Контактен дерматит (пример: памперси);

·        Сифилис.

 

Диагностичен алгоритъм

Лечение  

При съмнение за остър бактериален лимфаденит се прилага антибиотично лечение (срещу най-честите бактериални патогени – Staphylococcus aureus и  Streptococcus pyogenes), с последващо проследяване на ефекта след период от 2-4 седмици. При персистиране или прогресия следва биопсия. Изключение правят случаите на подозиран лимфопролиферативен процес (пример: наличие на едностранна супраклавикуларна лимфаденомегалия в съчетание с медиастинална лимфаденомегалия) при които провеждането на  биопсия трябва да се осъществи незабавно.

 

Заключение

Периферната лимфаденомегалия в детска възраст е симптом на редица заболявания, повечето от които с доброкачествено протичане. От практическа гледна точка на първо място трябва да се мисли преди всичко за инфекциозна генеза и едва след нейното изключване – за злокачествени, имунни, автоимунни и кумулативни заболявания.

 

Библиография

 1. Никола Мумджиев, Диференциална диагноза на детските болести, 2004.
 2. Karthik Rajasekaran, MD, Paul Krakovitz, MD Enlarged Neck Lymph Nodes in Children, Pediatr Clin N Am 60 (2013) 923–936.
 3. McClain, K and Fletcher R. Approach to the child with peripheral lymphadenopathy. UpToDate 2009. uptodate.com.
 4. McClain, K and Fletcher R. Causes of Peripheral lymphadenopathy in children. UpToDate 2009. www.uptodate.com.
 5. Kliegman RM, Marcdante KJ, Jensen HB, Behrman RE. Nelson Essentials of Pediatrics 5th Edition. Elselvier Saunders, 2006.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *