„Педиатричен алманах“ –

специален годишен сборник, който отразява резултатите от научните търсения в различни субспециалности на педиатрията

Педиатричен алманах

Годишен сборник | 2023 г.

Прочети