Неlicobacter pylori инфекцията и децата

Д-р Петьо Хаджийски

Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, МУ – София

 

Заразяването с Helicobacter pylori (H. pylori) е причина за една от най-разпространените хронични бактериални инфекции. Почти половината от населението е инфектирано с тези бактерии. Оставени без лечение, те персистират в стомашната лигавица, много често до края на живота.

През 1979 г. австралийският патолог Робин Уорнър „преоткрива“ и съвместно с микробиологът Бари Маршал през 1981 г. изолират и култивират микроорганизмите в проби от човешка стомашна мукоза [12]. Това променя съществено подхода при лечението на язвената болест и хроничния гастрит.

H. pylori са Грам-отрицателни микроаерофилни бактерии, колонизиращи стомашния тракт на човека и са свързани с развитието на хроничния гастрит, пептичната язва, стомашния карцином и лимфома на мукоза-асоциираната лимфна тъкан (MALT). В момента СЗО приема H. pylori като канцероген от първа група, свързан с аденокарцинома на стомаха и  не-Ходжкиновия лимфом. [8, 11, 19].

Инфекцията с Н. pylori обикновено е доживотна, това предполага силна приспособеност на микроорганизма към естественото му местообитание, а именно мукозния слой, покриващ стомашните епителни клетки.

Съществуват широки вариации в честотата на инфекцията сред различните континенти, страни и социални групи. Патогенетичните механизми, с които H. рylori инфектира стомашната лигавица, не са напълно изяснени, но инфекцията се среща почти винаги само при хората [7]. Заразяването обикновено става в първите пет години от раждането [23, 25]. До 10-годишна възраст повечето от децата в развиващите се страни са заразени с H. рylori. Неотдавнашно проучване показва, че честотата на инфекцията с H. pylori сред китайски деца на възраст между 7 и 12 години е 24.1%, почти идентична с намерената в нашето проучване от 2019 г. – 24.5%, по-висока от тази в САЩ и Гърция (13.2%) и много по-ниска от тази, открита при колумбийските симптоматични деца (47%), и посочената от Агилера Кореа и кол. през 2017 г. в испанско проучване (81.6%) [3, 26].

Начинът на предаване на инфекцията все още не е напълно разбран, но предаването от човек на човек най-вероятно е основният път за инфектиране. През последните десетилетия се установяват два основни пътя за предаване на инфекцията: орално-орален и фекално-орален. Много проучвания установяват, че инфекцията се предава в резултат на близки контакти, вътрефамилно, особено от майка на дете [5]. В големите семейства, състоящи се от много членове, е установена  по-висока честота на H. рylori инфекция [21].

Установено е, че децата, родени от H. рylori серопозитивни майки, получават трансплацентарно IgG от майката, които могат да персистират до шестия месец след раждането [10]. IgA в майчиното мляко също има защитна реакция и предпазва детето от H. рylori инфекция [15].  Но не е напълно изяснено дали кърмените деца имат по-ниска честота на разпространение на H. рylori инфекцията.

H. рylori рylori инфекцията се доказва с разнообразни диагностични методи, като всеки от тях има индивидуални предимства и недостатъци [1]. Изборът зависи от опита на клинициста, клиничната картина и не на последно място – от цената на изследването [2].

Заболяванията, свързани с инфекцията с H. pylori, са по-често срещани в ранна детска възраст, преди всичко в развиващите се страни, където са заразени повече от децата до 10-годишна възраст [9, 22, 24].  Извънстомашните прояви на инфекцията са свързани с различни усложнения като анемия [16, 26], захарен диабет [3, 4], холецистит [19], изоставане в растежа [18,20] и др. През 2017 г. Световната здравна организация (СЗО) определи 16-те най-често срещани инфекции, представляващи сериозен риск за човешкото здраве. Сред тях спада и H. pylori инфекцията. Изказани са препоръки за промяна в терапевтичния подход при лечение на H.pylori поради високата лекарствена резистентност. Без лечение H. pylori персистира в стомашната лигавица до края на живота [6, 14]. Неуспешната ерадикация на H. pylori инфекцията е свързана преди всичко с бактериалната резистентност и несъдействие от страна на педиатричните пациенти и техните родители [13, 17]. Инфекцията с H. pylori може да бъде еталон за социално-икономическия и здравния статус на дадена държава.

 

Библиография:

 1. Хаджийски, П. Характеристика на Helicobacter pylori инфекцията в детска възраст у нас. С., Дис., 2019; 1-143.
 2. Хаджийски, П., Боянова. Л. Диагностични методи за доказване на H. pylori инфекцията. Педиатрия. 2019, 4:15-18.
 3. Aguilera-Correa, J.J., Urruzuno, P., Barrio, J., Martinez, M.J., Agudo, S, Somodevilla, A., Llorca, L., Alarcón T. Detection of Helicobacter pylori and the genotypes of resistance to clarithromycin and the heterogeneous genotype to this antibiotic in biopsies obtained from symptomatic children. Diagn Microbiol Infect Dis. 2017. 87(2):150-153.
 4. Ali, M.A.H., Muhammad, E.M., Hameed, B.H., et al. The impact of Helicobacter pylori infection on iron deficiency anemia in pregnancy. Iraqi J Hematol. 2017; 6(2):60.
 5. Best, L.M., Takwoingi, Y., Siddique, S., Selladurai, A., Gandhi, A., Low, B., Yaghoobi, M., Gurusamy, K.S. Non-invasive diagnostic tests for Helicobacter pylori infection. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 3:CD012080.
 6. Dang, B.N., Graham, D.Y. Helicobacter pylori infection and antibiotic resistance: a WHO high priority. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017; 14(1):383-4.
 7. Trang, T.H., Yamaoka, Y. (2015). Pathogenesis of helicobacter pylori infection. Helicobacter, 2018:8-16.
 8. Ebrahimpour, S., Esmaeili, H., Ghadimi, R. (2017). Food bioactive componts, a possible adjuvant for H. pylori. Caspian J Intern Med. Spring 2017; 8(2):131-132. doi: 10.22088/cjim.8.2.131.
 9. Gold, B.D., Khanna, B., Huang, L.M., Lee, C.Y., Banatvala, N. Helicobacter pylori acquisition in infancy after decline of maternal passive immunity. Pediatr Res. 1997; 41:641-646.
 10. Hamed, M.E., Hussein, H.M., El Sadany, H.F., Elgobashy, A.A., Atta, A.H. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection among family members of infected and non-infected symptomatic children. Journal of the Egyptian Society of Parasitology. 2013; 43:755-66.
 11. Karkhah, A., Ebrahimpour, S., Rostamtabar, M., Koppolu, V., Darvish, S., Krishna Rekha Vasigala, V., Validi, M., Nouri, H.R. (2018) Helicobacter pylori evasion strategies of the host innate and adaptive immune responses to survive and develop gastrointestinal disease. Microbiol Res, 218:49-57.
 12. Marshall, B.J., Warren, J.R. (1984) Unidentified curved bacilli in the stomach patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet. 1(8390):1311-1315.
 13. Matjazˇ Homan, I.H., Kolacˇek, S. Helicobacter pylori in pediatrics. Helicobacter. 2012; 17(Suppl.1):43-8.
 14. Mengge Zhou, J.L., Qi, Y., et al. Association between Helicobacter pylori infection and risk of new-onset diabetes: a community-based, prospective cohort study. Lancet Endocrinol. 2016; 14.
 15. Mentis, D., Hermann, S., Howells, M., Welsch, M., Siyal, S.H., 2015b. Assessing the technical wind energy potential in Africa a GIS-based approach. Renew. Energy 83, 110-125. doi: 10.1016/j.renene.2015.03.072.
 16. Miele, E.R.E. Helicobacter pylori Infection in Pediatrics. Helicobacter. 2015;20(Suppl. S1):47-53. PubMed PubMed Central Google Scholar.
 17. Mišak, I., Hojsak, M., Homan, Review: Helicobacter pylori in pediatric Helicobacter, 24 (2019), Article e12639.
 18. Mohammadreza Motie, A.R., Abbasi, H., et al. The Relationship Between Cholecystitis and Presence of Helicobacter pylori in the Gallbladder. Zahedan J Res Med Sci. 2017; 19(7):e9621.
 19. Nourollahpour Shiadeh, M., Riahi, S.M., Adam, I., Saber, V., Behboodi Moghadam, Z., Armon, B., Spotin, A., Nazari Kangavari, H., Rostami, A. (2017) Helicobacter pylori infection and risk of preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med 1-8.
 20. Seck, A., Burucoa, C., Dia, D., et al. Primary antibiotic resistance and associated mechanisms in Helicobacter pylori isolates from Senegalese patients. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. 2013; 12:3.
 21. Shiadeh, M.N., Moghadam, Z.B., Adam, I., Saber, V., Bagheri, M., Rostami, A. (2017) Human infectious diseases and risk of preeclampsia: an updated review of the literature. Infection 45(5):589-600.
 22. Strömqvist, M., Falk, P., Bergström, S., Hansson, L., Lönnerdal, B., Normark, S., Hernell, O. Human milk kappa-casein and inhibition of Helicobacter pylori adhesion to human gastric mucosa. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1995; 21:288-296. 
 23. Taye, B., Enquselassie, F., Tsegaye, A., et al. Effect of early and current helicobacter pylori infection on the risk of anaemia in 6.5-year-old Ethiopian children. BMC Infect Dis. 2015; 15:270 PubMed PMID: 26168784. Pubmed Central PMCID: PMC4501201. Epub 2015/07/15. eng.
 24. Thomas, J.E., Austin, S., Dale, A., McClean, P., Harding, M., Coward, W.A., Weaver, L.T. Protection by human milk IgA against Helicobacter pylori infection in infancy. Lancet. 1993; 342:121. 
 25. Vakil, N., Vaira, D. Treatment for H. pylori infection: new challenges with antimicrobial resistance. J Clin Gastroenterol. 2013; 47(5):383-8.
 26. Zabala Torrres, B., Lucero, Y., Lagomarcino, A.J., et al. Prevalence and dynamics of Helicobacter pylori infection during childhood. Helicobacter. 2017; 22:e12399.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *