МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗГОТВИ НАСОКИ ЗА ИМУНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ДЕЦАТА, КОИТО ПРИСТИГАТ ОТ УКРАЙНА

Министерството на здравеопазването изготви насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от Украйна, за да могат да бъдат включени в образователния процес у нас. Насоките отговарят на разпоредбите на Наредба №3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Независимо че имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се прилага в България, за децата в различните възрастови групи е подготвен индивидуален план в зависимост от това дали има данни за поставени в Украйна ваксини или не.

При деца с непълен имунизационен статус ще се прилагат необходимите дози ваксини, съгласно Имунизационния календар на България. Децата, за които няма никакви данни за проведени имунизации, се приемат за неваксинирани и те също ще бъдат обхванати с необходимите имунизации, съгласно Имунизационния календар на България.

По отношение на надзора на полиомиелит в страната, преди посещение в организиран колектив всяко дете следва да бъде изследвано.

Експерти на регионалните здравни инспекции и на регионалните управления на образованието при необходимост ще си сътрудничат относно изискванията за прием на деца в държавните и общинските детски градини и училищата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *