Членство в БПА

Кой може да стане член на БПА?

Членуването в сдружението е доброволно. Член на БПА може да бъде всяко българско физическо и юридическо лице, както и чуждестранно физическо лице, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на педиатрията или с медицински специалности, свързани с педиатрията.

Членове на БПА могат да бъдат и други физически или юридически лица, както и граждански дружества, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и приемат устава на сдружението.

Стани член Членове

За 2024 г. членският внос е в размер на 80.00 лв., които можете да внесете по банков път.

Данни за банковия превод:

Име на получателя: Българска педиатрична асоциация
Име на банката: Пощенска банка, Клон Централен – София
IBAN: BG50 BPBI 7940 1043 5312 01
BIC: BPBI BGSF
Сума за внасяне: 80.00 (осемдесет) лева
Основание за внасяне: Трите имена на членуващия/кандидата,
УИН и годината за която плащате членски внос.

Ще бъдем благодарни, ако след заплащане на членския внос по банков път, ни информирате на имейл: pediatria.bg@gmail.com, като приложите копие от платежното нареждане.

Защо да стана член на БПА?

  • Възползване от всички права, описани в Устава на БПА за съответния вид членство.
  • Предоставяне – профил и контакти, на интернет страницата на БПА.
  • Получаване на отличителен стикер/табела с логото на БПА.
  • Възможност за създаване/участие в професионални дискусии.
  • Ползване на финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от БПА.
  • Абонамент за нюзлетъра с новини и актуални събития.