BG | EN

Връзки

Уважаеми колеги,

На вашето внимание предоставяме полезни връзки, чрез които можете да влизате в сайтовете на различни сродни организации и да черпите информация за европейски и световни форуми.

www.epa-unepsa.org – Европейска педиатрична асоциация
www.ipa-word.org – Световна педиатрична асоциация
www.eapaediatrics.eu – Европейска академия по педиатрия
www.pediatricsciences.com – Journal of Pediatric Sciences