BG | EN

Ръководство

Управителен съвет

Председател на УС
проф. Владимир Пилософ
Членове на УС:
проф. П. Переновска
доц. Д.Калайков
проф. М. Бошева
проф. Ив. Иванов
доц. В. Калева
проф. В. Недкова
проф. П. Чакърова
д-р Ж. Стоичкова
д-р Ф. Спиридонова
доц. Миглена Георгиева
д-р Дафина Тачова
д-р Георги Цветков

Етична комисия

проф.Радка Тинчева - председател
доц.Даниела Авджиева - член
д-р Ралица Йорданова - член

Контролна комисия

проф.Иван Литвиненко - председател
д-р Гергана Стоянова - член
доц. Илиана Пачова - член

 

Редколегия на сп. „Педиатрия“ в състав:

проф. Драган Бобев - главен редактор
проф. В.Пилософ - зам. главен редактор
доц. М.Казакова - секретар

Членове:
Б. Слънчева
В. Божинова
Д. Илиев
Д. Калайков
Д. Константинов
Е. Пантелеева
И. Галева
И. Литвиненко
И. Стоева
К. Коприварова
Р. Тинчева
С. Маринова
С. Стефанов