BG | EN

Събития

Педиатрична среща

На 05.04.2017 г. от 18.30 ч. във Централния военен клуб ще се състои събиране в навечерието на празника на здравето и обявяването на инициативен комитет за построяване на Многопрофилна педиатрична болница в София. Поканени са всички педиатри от СОФИЯ!