BG | EN

БЪЛГАРСКАТА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БПА)

е основана през 1961 г. под името Републиканско научно
дружество по педиатрия.

Печатен орган на БПА е списание “ПЕДИАТРИЯ”, което
започва да излиза през 1961 година в 6 броя годишно.
След 1990 г. продължава да излиза в 4 книжки годишно
плюс суплимент. От своето създаване до сега БПА е провела
12 национални конгреса с международно участие и много
национални и регионални конференции.


СПИСАНИЕ ПЕДИАТРИЯ

Списание Педиатрия

Списание “ПЕДИАТРИЯ” e научно-информационно списание за съвременните постижения на педиатричната наука и практика у нас и в чужбина, както и за обмяна на опит. Основната цел на списанието е поддържането и осъвременяването на квалификацията на лекарите педиатри.